کانال تلگرام هایپرتمپ

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور منتشر شد.

در هر ترم دانشگاه پیام نور لیستی را منتشر می کند که شامل نام دروسی است که امتحان پایان ترم آنها بصورت کتاب باز (open book) برگزار می شود.

منظور از کتاب باز این است که دانشجو می تواند کتاب درسی خود را به جلسه امتحان ببرد و در پاسخ دادن به سوالات از آن بهره ببرد.

این ترم نیز دانشگاه پیام نور لیست دروسی که امتحانات آنها در نیمسال اول 98-97 بصورت کتاب باز هست را منتشر نموده که ما نیز برای اطلاع شما عزیزان در سایت قرار می دهیم.

نام درس کد درس

ریاضیات در ژئوفیزیک

ریاضیات پیشرفته در ژئوفیزیک

1224013

1116507

روشهای محاسبات عددی 1116470
مهندسی زلزله 1124009
الکترومغناطیس 1124020

تئوری انتشار امواج الاستیک

تئوری امواج کشسان

1124008

1116492

فیلترهای دیجیتال

تحلیل سریهای زمانی ژئوفیزیکی

1124006

1116493

زلزله شناسی مهندسی 1116495
مبانی مدلسازی در زلزله شناسی 1116497
پل های راه آهن 2 1320073 (مهندسی راه آهن سازه های ریلی)
بارگذاری 1313313(مهندسی عمران)
مقررات ملی ساختمان 1313122(مهندسی عمران –عمران –ومدیریت ساخت)
ترمودینامیک2 1315175(مهندسی راه آهن – جریه)
تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته 1313237(مهندسی عمران راه ترابری)
سازه های فولادی 2 1313094(فنی مهندسی – مهندسی عمران)
طراحی سازه های فولادی 1313105(فنی مهندسی- مهندسی راه آهن سازه های ریلی)
پی سازی و ابنیه مسیر 1320068(مهندسی راه آهن – سازهای ریلی)

مهندسی پی

مهندسی پی

1313191(مهندسی عمران –ارشد خاک پی -ارشد ژئوتکنیک)

1313022(مهندسی - ارشد راه وترابری)

سازه های بتن آرمه 2 1313093(مهندسی عمران)
طراحی اجرایی 1 و پروژه 1311015(مهندسی مدیریت اجرایی)
مقاومت مصالح پیشرفته 1315027(مهندسی مکانیک-)ارشد(طراحی کاربردی)
مهندسی پی پیشرفته 1313196(مهندسی عمران – خاک وپی)
سازه های بتن آرمه 1 1313059 (مهندسی عمران - عمران - عمران سازه )
طراحی سازه های بتن مصالح 1313095(مهندسی راه آهن سازه های ریلی)
طراحی اجزا 1 1315129(مهندسی رباتیک –کارشناسی-)
طراحی اجزا 2 1315177(مهندسی رباتیک –کارشناسی-)
طراحی اجرایی 1 1312041 (فنی مهندسی- مدیریت پروژه )
بناهای آبی 1313130 (مهندسی عمران- )
سازه های فولادی 1 1313060 (فنی مهندسی – مهندسی عمران )
طراحی اجرایی 2 1312042(فنی مهندسی – مدیریت پروژه )
طراحی اجرایی 2 و پروژه 1311016 (فنی مهندسی- مدیریت اجرایی )
هیدرودینامیک روغنکاری آموزش محور 1315200(فنی مهندسی- مهندسی مکانیک طراحی)
پل های راه آهن 1 1320071 (مهندسی راه آهن سازه های ریلی-)
مکانیک خاک پیشرفته 1313300 (مهندسی عمران - راه ترابری)
طراحی دستگاه های مبدل حرارتی و جرمی 1317108( مهندسی نفت - طراحی فرآیندهای صنایع)
طرح اقتصاد کارخانه_اقتصاد طرح
مهندسی_بررسی مقدماتی طرح_طرح و
اقتصاد مهندسی در رنگ
مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز-
هندسی شیمی گرایش صنایع غذایی-مهندسی پلیمر -
صنایع پلیمر-مهندسی نفت - صنایع نفت-مهندسی نفت-
مهندسی شیمی-مهندسی نفت - طراحی فرآیندهای
صنایع نفت-مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ
1317166 -
1317148-1317182-1317191-1317114
تقطیر چندجزئی 1317168(مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و
گاز_)
عملیات واحد 2 1317105 (مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند-مهندسی شیمی -
محیط زیست-مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش،
پتروشیمی و گاز-مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی-
مهندسی شیمی-مهندسی نفت - طراحی فرآیندهای
صنایع نفت-مهندسی نفت - صنایع نفت)

ترمودینامیک

ترمودینامیک

1315135

1315019

ترمودینامیک2 1315022

ترمودینامیک و انتقال حرارت

ترمودینامیک و انتقال حرارت

1311004

1315014

طراحی سیستمهای تبرید وسردخانه 1315296
دینامیک گازها 1315224
طراحی اجزا 1 1311012

طراحی اجزا

طراحی اجزا

1315026

1315244

طراحی اجزا 2

طراحی اجزا 2

1315184

1315126

انتقال حرارت 2 1315223
طراحی مبدلهای حرارتی 1315225